Våra kurser

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningen har arbetat fram en metod och produkter som hjälper dig ta kontroll över ditt företags rutiner att hantera brandskyddet
Läs mer…

Heta Arbeten

Behöver du förnya ditt Heta Arbeten-certifikat? Vi har utbildningen som ger dig ny behörighet. Den är även anpassad för dig som tidigare inte har utfört Heta…
Läs mer…

Brandfarlig vara

Brandskyddsföreningen har utvecklat ett nytt och modernt utbildningskoncept för personer som är utsedda att vara föreståndare för brandfarlig vara i…
Läs mer…

Egensotning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.
Läs mer…

Brandskyddskontrollant

Kursen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats.
Läs mer….

HLR, Hjärt- och Lungräddning

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar.
Läs mer…

Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, kontor, sjukvård, äldreomsorg, hotell med flera.
Läs mer…

Anläggningsskötare brandlarm

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som har att göra med automatiska brandlarm. (Ej sprinkleranläggningar.)
Läs mer…