Personuppgiftspolicy och GDPR

Brandskyddsföreningen Stockholm org.nr. 802005-8056 samt dess dotterbolag SLBF Utbildning AB, org.nr 556958-5846 nedan gemensamt kallade Brandskyddsföreningen Stockholm, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom Brandskyddsföreningen Stockholm.

Grundläggande principer
Brandskyddsföreningen Stockholm förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/vara eller liknande.