Om oss

SLBF Utbildning AB

SLBF Utbildning AB ägs av Brandskyddsföreningen Stockholm – Uppsala vilket är en medlemsförening inom Stockholm -Uppsala län som verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Vi gör det genom rådgivning, information, utbildningar, övningar och aktiviteter som riktas till allmänheten, medlemmar och organisationer. Brandskyddsföreningen Stockholm – Uppsala har stor erfarenhet och hög kompetens inom brandområdet . Vi bedriver och organiserar vår verksamhet tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige och länets räddningstjänster. Vi genomför olika sorters brandutbildning till allmänheten, företag, myndigheter och andra organisationer.
Verksamheten finansieras i huvudsak av kursverksamhet, bidrag och medlemsintäkter.

Kontakt

Joakim Bornestad, VD

Telefon: +46(0) 8 783 70 12
SMS: +46(0) 70 588 70 12
Epost: joakim.bornestad@slbf.brand.se
Joakim verkar som verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Stockholm – Uppsala och är även VD för SLBF Utbildning AB.


    Brandskyddsföreningen Stockholm - Uppsala

    Bli medlem och hjälp oss i vårt arbete att påverka politiker, organisationer och myndigheter att lyfta och prioritera brandskyddsfrågorna i samhället.
    Läs mer och bli medlem…