Styrelse

Styrelsen för SLBF Utbildning AB

Ordförande:
Lars Anderman, VD Skorstensfejarnas Riksförbund

Vice ordförande:
Jörgen Rydhmer, Försäkringskonsult, Rydhmer Konsult AB

Ledamöter:

  • Anders Klarström, Brandingenjör, SOS Alarm
  • Malin Lundkvist, Brandingenjör Scania
  • Karl Sundman, Skadeingenjör, If Skadeförsäkring
  • Tobias Runnfeldt, Säkerhetschef, Skansen
  • Patrik Lundgren, Säkerhetschef, Loomis
  • Per Klingvall, Chef Rådgivning, Information och Public Affairs, Stöldskyddsföreningen

VD:
Mikael Forsberg