Styrelse

Styrelsen för SLBF Utbildning AB

Ordförande:
Annika Brändström, Stöldskyddsföreningen

Vice ordförande:
Försäkringskonsult Jörgen Rydhmer

Ledamöter:

  • Brandkonsult Jan Haenel
  • Brandingenjör Malin Lundkvist
  • Brandingenjör Anders Klarström
  • Skadeingenjör Karl Sundman
  • Säkerhetschef Tobias Runnfeldt
  • Säkerhetschef Patrik Lundgren
  • VD Skorstensfejarnas Riksförbund Lars Anderman

VD:
Mikael Forsberg